Original Prusa Mini: printer to the People

Twee jaar geleden werd een gouden toekomst voorspeld voor 3D-printen. Het was de toekomst voor retail, het onderwijs, laboratoria en de rest van de wereld. We keken naar de replicator uit Star Trek. Althans, de verbeelding ervan.

Lees het hele artikel op Emerce »